Stáže

Zde najdete podrobné informace o možnostech absolvovat v konkrétních zařízeních praxi, rozmanitého charakteru i délky.

U každé organizace je uvedená nabídka činnosti a specifikace konkrétních požadavků, týkající se výkonu praxe. Tato nabídka je určena přednostně studentům oboru Sociální pedagogika a poradenství. Pokud máte o určitou praxi zájem, neváhejte včas využít uvedených kontaktů. Nabídky jsou kapacitně limitovány jednotlivými organizacemi a jsou aktualizovány každý semestr.

Při kontaktování zařízení je nutné uvést zdroj, ze kterého jste informaci získali, tedy naše webové stránky www.acps.cz.

D-STOP (Centrum prevence)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 12 – 20 let nabízí studentům možnost podílet se na přípravě a realizace adaptačních kurzů, které organizuje v rámci nabídky preventivních programů pro začínající kolektivy 6.tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ.

Konkrétní nabídka spočívá v možnosti podílet se v rozsahu min. 50 hodin na přípravě a realizaci programu těchto kurzů.

Další možnosti:

 • tvůrčí práce v týmu
 • seberealizace v sociální oblasti neziskového sektoru
 • realizace zážitkově pedagogických aktivit

V průběhu praxe je studentům se vzdáleným místem bydliště poskytnuta možnost ubytování, vše záleží na domluvě s kontaktními osobami v zařízení.

Pracovníci D-STOPU očekávají:

 • zájem o práci s mládeží
 • schopnost komunikovat s dospívajícími
 • aktivní přístup k práci, která vyžaduje samostatnost, spolehlivost a kreativitu
 • účast na nabízených vzdělávacích programech

Agentura podporovaného zaměstnávání
Liga za práva vozíčkářů

Cílem APZ je pomoci lidem s tělesným postižením získat a udržet si zaměstnání, které odpovídá jejich přáním, dovednostem a schopnostem.

Konkrétní nabídka činností:

 • studenti se seznámí s chodem APZ a také dalšími projekty Ligy za práva vozíčkářů
 • budou se účastnit přímé práce s klienty (individuální konzultace, pracovní diagnostika, mapování vhodného zaměstnání, poradenství, pracovní asistence, nácvik modelových situací apod.)
 • dále se také budou podílet na dalších činnostech APZ – „Tranzitní program“, „PC kurz“, „Setkávání přátel Ligy za práva vozíčkářů“

Pracovníci APZ očekávají:

 • motivované studenty se zájmem o danou problematiku
 • spolehlivost, schopnost empatie, komunikativnost
 • nadšení pro další vzdělávání se

SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty

SOZE je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším kategoriím cizinců přicházejícím do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci. Seznam zařízení, ve kterých pracovníci SOZE působí a kde nabízí možnost vykonávat praxi, je na webových stránkách organizace.

Pracovníci SOZE nabízejí:

 • pro zájemce o krátkodobou praxi možnost seznámit se s konkrétní podobou sociálního poradenství pro určitou cílovou skupinu
 • podílení se na organizování volnočasových aktivit v jednotlivých azylových zařízeních a zařízeních pro cizince
 • v případě dlouhodobé spolupráce odměnu za vedení volnočasových aktivit (50 kč/hod.)
 • v případě vedení volnočasových aktivit proplacení cestovních nákladů
 • možnost realizovat své nápady (skupinám i jednotlivcům)

Pracovníci SOZE očekávají:

 • samostatnost a motivovanost v oblasti realizace volnočasových aktivit v jednotlivých zařízeních
 • ochotu cestovat do konkrétních zařízení
 • včasné kontaktování organizace, kvůli umožnění vstupu do jednotlivých zařízení

Dům Ignáce Stuchlého

Dům Ignáce Stuchlého (DIS) byl založen Salesiánskou provincií Praha 1. září 1996. Pracovníci domu se zaměřují na nabídku a organizaci nejrůznějších volnočasových aktivit pro veřejnost, školy a další zájemce, a na organizaci Orientačních dnů – originálního programu pro školy z dílny salesiánských pedagogů. Více o jejich činnosti naleznete na webových stránkách www.disfrystak.cz.

DIS pořádá kurzy od března každý týden min. jeden kurz, v květnu se frekvence zvyšuje.

Konkrétní nabídka pro studenty:

 • poznání programu Orientačních dnů a podílení se na jejich organizování a realizaci ( rozsah nabízené praxe je min. 4 dny (1 den příprava kurzu a 3 dny samotný kurz
 • spolupráce při organizaci 5 denních adaptačních kurzů a dalších kurzů z nabídky DIS
 • ubytování a stravu mají praktikanti na DIS zdarma
 • v případě oboustranné spokojenosti potencionální možnost zaměstnání v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže

Zaměstnanci DIS očekávají:

 • skutečný zájem o tuto práci
 • předchozí pedagogická zkušenost v práci s mládeží od 14 – 18 let není nutností, ale výhodou
 • běžnou sportovní zdatnost, smysl pro hru, schopnost komunikace s mládeží, schopnost týmové práce

SOS dětská vesnička Medlánky

SOS dětské vesničky jsou nezávislá, nevládní a nepolitická organizace respektující nábožernskou a kulturní různorodost zemí, ve kterých působí. Jejich cílem je připravit děti pro samostatný život a poskytnout jim kvalitní zázemí. Každou SOS rodinu tvoří matka-pěstounka a až 6 dětí, které jsou jí svěřeny do pěstounské péče.

Možnosti praxe:

V SOS dětské vesničce je možné absolvavat souvislou nebo průběžnou praxi a to zejména pro studenty oborů pedagogicky, sociálně a psychologicky zaměřených oborů. Náplní praxe je přímá práce s dětmi v rámci volného času.

Pracovníci SOS dětské vesničky očekávají:

 • motivované studenty se zájmem o práci s dětmi
 • spolehlivost, schopnost empatie, komunikativnost
 • tvořivost

Centrum pro rodinu a sociální péči

Josefská 1, 602 00 Brno

Telefon: 542 217464, 737 976946

E-mail: marcela.ondrujova@centrum.cz

http://www.crsp.cz/titul.html

Kontaktní osoba: Marcela Ondrůjová

Centrum pro rodinu a sociální péči vzniklo 1. 6. 1992 jako nestátní nezisková organizace.Posláním CRSP je posilování rodinných vztahů a podpora rodinných hodnot.Cílem je také spoluvytvářet pro-rodinné klima ve spolupráci s místními samosprávami v obcích, městech a regionech.

Aktivity:

 • Rodinné programy:
  rekreačně-vzdělávací pobyty pro rodiny, programy pro maminky na mateřské dovolené, koordinace klubů maminek, víkendy pro táty s dětmi, víkendy pro maminky, cvičení pro rodiče s dětmi, cvičení pro těhotné maminky a cvičení po porodu, akce pro širokou veřejnost
 • Vzdělávací programy:
  Rodičovská univerzita, projekt Škola partnerství, přednášky pro základní a střední školy, kurzy pro nastávající rodiče, kurzy pro lektorky klubů maminek a mateřských center s akreditací MŠMT, kurzy přípravy na manželství, vzdělávání dobrovolných spolupracovníků, klub pro rodiče a přátele hyperaktivních dětí
 • Sociální programy:
  klub pro osamělé rodiče, pobyty pro osamělé maminky s dětmi, programy pro bezdětné páry, seniorklub, doprovázení rodin v krizových situacích, projekt Krok za krokem – pomoc sociálně znevýhodněným rodinám a mnoho dalšího.

Akademické centrum poradenství a supervize