Pro mladé profesionály

Začínajícím profesionálům

Mladí kolegové, kteří mají zájem o spolupráci s KPC mohou využít například těchto služeb:

  • supervize od profesionálů, kteří s KPC spolupracují
  • možnost přímé práce s klienty KPC pod odbornou supervizí
  • účast na přednáškách, seminářích a dalších aktivitách KPC

I zde platí, že veškeré služby ACPS jsou ZDARMA.

Služeb ACPS mohou využít zejména mladí psychologové z oblasti klinické, poradenské či forenzní praxe, kteří jsou aktuálně v psychoterapeutickém výcviku a rádi by si rozšířili své zkušenosti a podpořili kvalitu své profesionální přípravy o spolupráci se zkušenějšími kolegy.

Akademické centrum poradenství a supervize