Úvod

Akademické centrum poradenství a supervize je odborné pracoviště, které sdružuje Klinicko-poradenské centrum (KPC) a Sociálně-pedagogické centrum (SPC). ACPS je součástí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a jeho vznik a trvání jsou spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.

Veškeré služby, které ACPS nabízí jsou ZDARMA.

KPC a SPC nabízí STUDENTŮM psychologie a sociální pedagogiky a poradenství:

 • praxe pod odborným vedením
 • supervizi
 • odborné semináře
 • multimediálně vybavené prostory

KPC nabízí VEŘEJNOSTI:

 • psychologickou pomoc v osobních a vztahových problémech dětem, dospívajícím, dospělým a  rodinám
 • individuální i skupinovou psychoterapii
 • rodinnou a párovou psychoterapii
 • sebepoznávací skupiny
 • relaxace, autogenní trénink
 • psychologickou diagnostiku a poradenství

KPC nabízí ZAČÍNAJÍCÍM ODBORNÍKŮM (např. školním psychologům, psychologům se zaměřením na poradenství a klinickou oblast, forenzním psychologům ap.):

 • možnost profesionální supervize od zkušených kolegů
 • semináře, odborné přednášky či kasuistické semináře
 • další služby dle konkrétních požadavků zájemců

KPC nabízí ODBORNÉ VEŘEJNOSTI:

 • aktivní i pasivní účast na aktivitách KPC (seminářích, přednáškách či supervizích ap.)

Akademické centrum poradenství a supervize