Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění přípravy studentů oboru Psychologie a studijního programu Sociální pedagogika a poradenství a tím podpořit zaměstnatelnost absolventů magisterského a doktorského studia oboru Psychologie a studentů oboru Pedagogika, bakalářského studijního programu Sociální pedagogika. Prostředkem k tomu je zkvalitnění a prohloubení výuky na základě spolupráce  s potenciálními zaměstnavateli a sociálními partnery.

Kvalitní vzdělávání v oblasti těchto pomáhajících profesí potřebuje výrazně podpořit rozšíření teoretických poznatků o přímou zkušenost práce s klientem. Stávající studijní programy nabízí pouze základní škálu praxí a stáží. Vzhledem k narůstajícímu počtu studentů není možné zajišťovat individuální vedení praxí v plném rozsahu.

Cílem dílčích aktivit projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní výkon profese, pečovat o osobností a profesní růst studentů, vzájemně nacházet optimální cesty při orientaci na trhu práce v oblasti kontaktu se sociálně znevýhodněnými osobami (např. práce s romskou menšinou, práce s mladistvými delikventy, práce s nemocnými a seniory apod.). Důležité také je, aby studenti obou oborů pochopili komplexní, návaznou péči o klienta – tedy např. péči o klienta s psychologickou či sociální patologií až po spolupráci se stejným klientem v době, kdy již bude psychosociálně konsolidován díky navazující podpůrné psycho-sociální péči jak psychologů tak sociálních pedagogů.

Spolupráce zainteresovaných partnerů spočívá především ve vedení praxí a stáží, zapojení do vzdělávacích aktivit prostřednictvím lektorování či spolupráci na individuální i skupinové formě supervize studentů zejména oboru psychologie.

Akademické centrum poradenství a supervize