Slovo úvodem

Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) je výcvikové a výukové pracoviště Masarykovy univerzity. Na jeho provozu se přímo podílí dvě katedry Filozofické fakulty Masarykovy univerzity:

Psychologický ústav FF MU a Ústav pedagogických věd FF MU.

Činnost ACPS je financována z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Právě díky tomuto způsobu financování je možné nabízet plně profesionální služby zcela zdarma jak studentům MU tak také veřejnosti (zejména občanům Brna a okolí).

V rámci ACPS fungují dvě dílčí centra:

Klinicko-poradenské centrum, které nabízí zejména služby z oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a psychoterapie

Sociálně-pedagogické centrum, které se zaměřuje na rozvoj profesních kompetencí studentů a na zprostředkování praxí a stáží, prioritně studentům oboru Sociální pedagogika a poradenství.

Obě centra se vzájemně doplňují a spolupracují ve prospěch zájemců z řad studentů MU i veřejnosti.

Budeme rádi, pokud využijete služeb, které ACPS nabízí, a dodáte tak smysl investovanému času řešitelů projektu a prostředkům z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.

Akademické centrum poradenství a supervize